Zbavte se bezpečně zakázané střešní krytiny

0
164
Reklama

Používání produktů s azbestem je sice již několik let zakázány, přece však ještě lze nalézt na střechách eternitovou krytinu s obsahem azbestu. Je vůbec bezpečná?

Eternit, tedy cementová deska s příměsí azbestových vláken, byl v minulosti díky své odolnosti vůči povětrnostním vlivům, vodě a požáru oblíbenou krytinou. Kromě střech se eternit používal i jako obklad fasád. Časem však zvětrává a stává se nebezpečný, protože se z něj uvolňují do ovzduší azbestová vlákna. Pokud je krytina nenarušená, nehrozí bezprostřednímu okolí nebezpečí. Aby taková i zůstala, neměli by se do ní dělat žádné mechanické zásahy, například odstraňovat mech, čistit nebo vyměňovat poškozené šablony. Když však dozrál čas na její výměnu , je třeba vědět, jak postupovat.

Likvidace eternitu

Rozhodně to není práce, kterou lze udělat svépomocí, naše předpisy to nedovolují. Materiály s obsahem azbestu patří do skupiny nebezpečného odpadu a manipulovat s ním může jen firma, která má na to povolení. Navíc je třeba pro manipulaci s azbestovým materiálem stavební povolení a práce ohlásit krajskému hygienikovi.

Oprávněná firma musí zajistit, aby při práci s eternitem nedocházelo k úniku azbestu do ovzduší. Odpad se ukládá do utěsněných obalů, musí být označen štítkem s upozorněním na nebezpečný materiál a odváží se na skládky tomu určené, kde se bezpečně likviduje.

Nová krytina

Když je azbestová krytina odstraněna, jako náhradu můžete použít cementovovláknitú krytinu, jejíž šablony mají stejně hladký povrch jako eternit. Navíc má schopnost absorbovat část vlhkosti kondenzované na spodním líci krytiny a odvést ji do okolního prostředí. Prodává se ve formě vlnitých desek nebo skládané krytiny. Další možností jsou lehké šindele – asfaltové nebo velmi odolné kovové. Mohou imitovat tradiční tašky, nebo v podobě jednoduchých hladkých prvků dodávat střeše moderní vzhled. Ke kovovým šindelem je třeba dokoupit speciální separační vrstvy pro odvod kondenzátu ze spodního líce krytiny. Současně eliminují hluk při dešti. Výhodné z hlediska rychlosti montáže jsou plechy větších formátů, které se na rozdíl šindelů vyrábějí ve velkých šířkách a délkách, díky čemuž má střecha i minimum spojů. Nevýhodou je kotvení plechu šrouby s těsnící podložkou a v tomto „kritickém“ místě může dojít v budoucnosti k poruchám a zatékání. Dražší alternativou jsou kvalitní plechové krytiny vyráběné z titanzinku nebo z mědi.

Reklama