Zhotovení dlažby na vysokou zátěž

0
72
Reklama
Při kladení dlažby na plochy, které budou vystaveny vysoké zátěži v prostorách, jako je např. garáž, je třeba dlažební prvky klást do vysoce flexibilní lepicí malty, která je vhodná pro daný účel.

Podklad musí být suchý, vyzrálý, rovný, bez prachu a nečistot. Dlažební prvky se doporučuje klást na vazbu, s posunem dlažby zadruhé o polovinu délky oproti prvnímu radu. V exteriéru je třeba dodržet 100% celoplošné nalepení dlažby bez dutin. Na podklad se nanáší jen tolik lepidla, aby se obkladové nebo dlažební prvky ukládali vždy do vlhkého, lepivého maltového lože. Rozsah plochy závisí na savosti podkladu, rychlosti lepení a ostatních podmínek na stavbě.

Zpracování lepidla

Suchá směs lepicí malty se smíchá v čisté nádobě s vodou (25 kg pytel / 6 l vody). Důkladně se promíchá pomaluběžným míchadlem (max. 500 ot./min.) Na homogenní, lepivou, plastickou kaši bez hrudek. Směs se nechá 5 min. odležet a ještě jednou se důkladně promíchá. Lepicí malta je zpracovatelná do 1 hod.

Postup lepení dlažby

Před nanesením lepidla se nejprve vyskládá na suchý podklad požadovaný vzor dlažby. Lepicí malta se nanese na podklad celoplošně a zubovým hladítkem se pročeše. Do připraveného lůžka maltového lepidla se položí počáteční a koncová dlaždice a natáhne se vyrovnávací šňůra. Pak se uloží ostatní dlaždice.

Mezi jednotlivé dlaždice se vkládají obkládací křížky, které zajistí rovnoměrnou šířku spár mezi jednotlivými dlažebními prvky. Dlaždice je třeba klást do maltového lože celoplošně. Při lepení se postupuje podle plánované vazby. V případě potřeby se dlažba seřízne řezačkou na požadovaný rozměr. Pomocí šňůry se průběžně kontroluje zarovnání dlaždic a okamžitě se zkoriguje jejich poloha.

Na dodržení stejnoměrné napájecí spáry mezi stěnou a podlahou se ke zdi vloží dřevěná lišta s odpovídající tloušťkou nebo jiná rozpěra. Na rubovou stranu soklových dlaždic se nanese zednickou lžící lepidlo a soklová dlaždice se přilepí na lištu, zlehka se priťukne gumovým kladivem a přebytečné lepidlo se setře.

Info o materiálu

»UNIVERZÁLNÍ cementové lepidlo s třesem třídy C2TES1 k lepení cihlových pásků, přírodních, umělých kamenných a keramických obkladů, jakož i na lepení a stěrkování tepelně izolačních systémů s tepelnou izolací na bázi EPS, XPS a MW s povrchovou úpravou cihlovými a keramickými pásky; na vnější i vnitřní použití.

Co budete potřebovat:

UNIVERZÁLNÍ lepidlo s třesem třídy C2 TE S1 
quick-mix RKS 
spotřeba: přibližně 1,3 kg / m 2 (tloušťka vrstvy 1 mm), papírové pytle, 25 kg 16,90 €

Keramická štěrbinová dlažba

Trvale pružný tmel

okrajový pásek

Nářadí a pomůcky

nízkootáčkové elektrické míchadlo 
plastová nádoba 
zednická lžíce 
zubová stěrka 
gumové kladivo 
skládací metr 
vodováha 
úhelník 
obkládací křížky 
vyrovnávací šňůra 
dřevěná lišta 
řezačka na dlažbu

Tip

Celoplošné nalepení dlažby
Celoplošné nalepení dlažby bez dutin je dosaženo pročesáním lepicí malty zubovou stěrkou s velikostí zubu 6 až 8 mm. Zároveň se doporučuje nanést lepidlo i na celou rubovou stranu dlažby (tzv. Kombinovaná metoda lepení dlažby).

Dilatační spáry
V exteriéru (terasa, balkon, garáž) je třeba v trvale vlhkém prostoru nebo na extrémně velkých plochách počítat s dilatačními spárami, které zajistí absorbování pnutí vznikajícího v důsledku tepelných výkyvů. Dilatační spáry je třeba naplánovat každých 20 m 2 (o šířce přibližně 10 mm), jakož i ve všech rohových a napájecích oblastech. Dilatační spáry se doporučuje vyplnit okrajovým páskem z polystyrenu, pěnového profilu apod. Po vyspárování se odstraní a dilatační spára se trvale elasticky vyplní.

Reklama